0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Инструкции о порядке заполнения листка нетрудоспособности

Инструкция о порядке заполнения листка нетрудоспособности

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 листопада 2004 р. за N 1456/10055

Інструкція
про порядок заповнення листка непрацездатності

1. Листок непрацездатності (далі — ЛН) — це багатофункціональний документ, який є підставою для звільнення від роботи у зв’язку з непрацездатністю та з матеріальним забезпеченням застрахованої особи в разі тимчасової непрацездатності, вагітності та пологів.

Лицьовий бік бланка ЛН заповнюється лікуючим лікарем або молодшим медичним працівником з медичною освітою. Зворотний бік бланка ЛН заповнюється за місцем роботи застрахованої особи. Записи в ЛН здійснюються розбірливим почерком, без помарок, синім, фіолетовим або чорним чорнилом.

2. Насамперед заповнюється корінець ЛН.

2.1. Підкреслюється слово «первинний» або «продовження», у разі продовження ЛН зазначається номер попереднього. Указуються: прізвище, ім’я та по батькові (повністю) непрацездатного та місце його роботи (назва підприємства, установи, організації), дата видачі ЛН (цифрою вказується число, після чого літерами — назва місяця, цифрою зазначається рік), прізвище лікаря, який видав ЛН, номер медичної карти амбулаторного чи стаціонарного хворого, підпис одержувача у графі «Підпис одержувача».

2.2. Паспортна частина ЛН (прізвище непрацездатного, ім’я та по батькові, вік) заповнюється за даними документів, місце роботи — зі слів непрацездатного.

2.3. Після заповнення корінець залишається в закладі охорони здоров’я.

3. Далі заповнюється частина лицьового боку ЛН, що видається непрацездатному.

3.1. Підкреслюється слово «первинний» або «продовження» із зазначенням номера та серії попереднього ЛН у разі його продовження. Чітко вказуються: назва і місцезнаходження закладу охорони здоров’я (повністю), що підтверджуються штампом та печаткою закладу охорони здоров’я «Для листків непрацездатності»; дата видачі ЛН (цифрою вказується число, після чого літерами — назва місяця, цифрою вказується рік), прізвище, ім’я, по батькові непрацездатного (повністю); число повних років (цифрами); стать підкреслюється; місце роботи: назва і місцезнаходження підприємства, установи, організації (повністю).

3.3. У графі «Причина непрацездатності:» слід обов’язково підкреслити відповідну причину звільнення від роботи. Пункти 2, 4 виправленню не підлягають.

3.4. У графі «Режим:» обов’язково вказати режим, який призначається хворому: стаціонарний, амбулаторний, постільний, домашній, санаторний, вільний тощо.

3.5. У графі «Відмітки про порушення режиму:» зазначається дата порушення режиму, що засвідчується підписом лікаря. Види порушень режиму вказуються у графі «Примітка:» з обов’язковим записом у медичній карті амбулаторного чи стаціонарного хворого.

3.6. У графі «Перебував у стаціонарі» зазначаються дати госпіталізації та виписки зі стаціонарного відділення.

3.7. У графі «Перевести тимчасово на іншу роботу» указуються дати тимчасового переведення хворого на іншу роботу, що засвідчується підписом голови лікарсько-консультативної комісії та круглою печаткою закладу охорони здоров’я.

3.8. Особам, у яких тимчасова непрацездатність настала поза постійним місцем проживання і роботи, ЛН видається за підписом головного лікаря, що засвідчується круглою печаткою закладу охорони здоров’я. Запис здійснюється у графі «Видачу листка непрацездатності дозволяю» із обов’язковим записом у медичних картах амбулаторного чи стаціонарного хворого.

3.9. У графі «Направлений до МСЕК» здійснюється запис дати направлення документів на МСЕК, що підтверджується підписом голови лікарсько-консультативної комісії.

3.10. У графі «Оглянутий у МСЕК» зазначають дату огляду хворого.

3.11. У графі «Висновок МСЕК» робиться відповідний запис, що засвідчується підписом голови МСЕК та печаткою МСЕК:

«визнаний інвалідом певної групи та категорії»;

«інвалідом не визнаний, потребує долікування»;

«інвалідом не визнаний, працездатний».

У разі визнання хворого інвалідом дата встановлення інвалідності повинна збігатися з днем надходження (реєстрації) документів у МСЕК.

У разі визнання хворого працездатним у графі «Стати до роботи» зазначається дата, наступна за датою огляду в МСЕК.

3.12. У графі «Звільнення від роботи» у першому стовпчику «З якого числа» дата видачі ЛН (число, місяць, рік) позначається арабськими цифрами; у другому стовпчику «До якого числа включно» дата продовження ЛН (число і місяць) позначається літерами; у четвертому стовпчику «Підпис та печатка лікаря» продовження або закриття ЛН підтверджується підписом та печаткою лікаря.

Якщо ЛН продовжується в амбулаторних умовах, запис терміну лікування здійснюється відповідно до п. 2.2 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом МОЗ України від 13 листопада 2001 року N 455 , зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 4 грудня 2001 року за N 1005/6196. Продовження ЛН здійснюється з обов’язковим зазначенням посад та прізвищ лікаря, завідувача відділення або голови лікарсько-консультативної комісії, що засвідчується їх підписами.

У стаціонарному відділенні запис усього терміну лікування може бути вказаний в одному рядку з обов’язковим зазначенням посад та прізвищ лікаря і завідувача відділення, що засвідчується їх підписами та печатками.

3.13. У графі «Стати до роботи» вказують словами число і місяць, коли приступити до роботи; посаду, прізвище лікаря, що засвідчується його підписом та печаткою закладу охорони здоров’я «Для листків непрацездатності». У разі продовження тимчасової непрацездатності підкреслюється «Продовжує хворіти» та зазначається номер нового ЛН.

У разі смерті у графі «Стати до роботи» зазначаються «помер» і дата смерті.

4. У правому нижньому полі ЛН у графі «Примітка:» лікарем здійснюються такі записи:

4.1. При порушенні хворим призначеного режиму вказується вид порушення (наприклад, несвоєчасна явка на прийом до лікаря; алкогольне, наркотичне, токсичне сп’яніння під час лікування; вихід на роботу без дозволу лікаря; самовільне залишення закладу охорони здоров’я; виїзд на лікування в іншому закладі охорони здоров’я без відмітки про дозвіл виїзду; відмова від направлення або несвоєчасна явка на МСЕК та ін.).

4.2. У разі тимчасової непрацездатності у зв’язку із захворюванням або травмою, що сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або дій, пов’язаних з ним, робиться позначка про таке сп’яніння.

4.3. У разі направлення на санаторно-курортне лікування зазначаються номер путівки, дати початку та закінчення путівки, назва санаторно-курортного закладу.

4.4. У разі направлення на долікування в реабілітаційне відділення санаторно-курортного закладу вказуються номер реабілітаційної путівки, дати початку та закінчення путівки, назва санаторно-курортного закладу.

4.5. У разі помилок у тексті здійснюється виправлення тексту, що підтверджується записом «Виправленому вірити», підписом лікуючого лікаря та печаткою закладу охорони здоров’я «Для листків непрацездатності».

На бланку ЛН дозволяється не більше двох виправлень.

4.6. У разі тимчасової непрацездатності («професійне та його наслідки — 2» або «нещасний випадок на виробництві та його наслідки — 4») слід указати дату встановлення професійного захворювання або нещасного випадку на виробництві.

4.7. Інші примітки.

5. У разі направлення хворого з лікувально-профілактичного закладу до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу на доліковування у графі ЛН «Стати до роботи» здійснюється запис «доліковування в санаторно-курортному закладі» і вказується дата початку путівки. У графі «Видано новий листок непрацездатності (продовження) N» зазначається номер нового ЛН, який заповнюється в стаціонарі або в денному стаціонарі закладу охорони здоров’я на період доліковування. У графі «Причина непрацездатності:» нового ЛН підкреслюється «захворювання загальне — 1»; у графі «Режим» указується «санаторний», у графі «Звільнення від роботи» у першому стовпчику «З якого числа» вказується дата початку путівки. В правому верхньому кутку ЛН ставиться печатка закладу охорони здоров’я «Для листків непрацездатності».

Подальше оформлення ЛН здійснюється в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу. У графі «Перебував у стаціонарі» зазначаються дати госпіталізації та виписки з реабілітаційного відділення; у графі «Звільнення від роботи» у другому стовпчику «До якого числа включно» вказується дата виписки; у графі «Стати до роботи» літерами пишуть число і місяць, коли стати до роботи, зазначаються посада, прізвище лікаря та завідувача реабілітаційного відділення, їх підписи, що засвідчуються круглою печаткою санаторно-курортного закладу. У разі продовження тимчасової непрацездатності підкреслюється «продовжує хворіти».

Читать еще:  Два листка нетрудоспособности

6. При лікуванні хворих у реабілітаційних центрах та реабілітаційних відділеннях закладів охорони здоров’я ЛН заповнюється відповідно до вимог цієї Інструкції при наявності ознак тимчасової непрацездатності.

7. У разі медичного нагляду за особами, які були в контакті з хворими на інфекційні захворювання, та бактеріоносіями в графі «Причина непрацездатності:» підкреслюється «контакт з хворими на інфекційні захворювання та бактеріоносійство — 6», у графі «Режим:» — «домашній».

8. У разі направлення хворого на протезування в умовах стаціонару протезно-ортопедичного підприємства у графі «Причина непрацездатності:» вказується «ортопедичне протезування — 9», у графі «Перебував у стаціонарі», крім дати, робиться відмітка «протезно-ортопедичного підприємства», у графі «Звільнення від роботи» вказуються дати початку та закінчення протезування з урахуванням проїзду.

9. У графі «Діагноз первинний» позначається термін вагітності на час звернення, у графі «Діагноз заключний» — орієнтовний термін пологів, у графі «Причина непрацездатності:» — «вагітність та пологи»; у графі «Режим:» — «амбулаторний та стаціонарний»; у графі «Звільнення від роботи» одним рядком записується сумарна тривалість відпустки з відміткою дати відкриття ЛН, у графі «Стати до роботи» — дата закінчення відпустки. ЛН затверджується підписом лікуючого лікаря, завідувача жіночої консультації, для іногородніх жінок — додатково керівником закладу охорони здоров’я. ЛН завіряється печаткою закладу охорони здоров’я. Додаткові дні післяпологової відпустки при патологічних пологах і багатоплідній вагітності оформлюються окремим (додатковим) бланком ЛН.

10. Якщо при черговому відвідуванні хворим лікаря має місце порушення режиму у вигляді несвоєчасного прибуття хворого до лікаря, то:

— у разі визнання хворого непрацездатним продовження ЛН здійснюється з дня його відвідування лікаря;

— у разі визнання хворого працездатним у графі «Стати до роботи» пишуться літерами число і місяць та здійснюється запис «з’явився працездатним». Закриття ЛН здійснюється датою, установленою лікарем, для прибуття хворого.

11. Номери бланків ЛН, дата видачі, продовження, дати відвідування на повторні огляди, виписки на роботу обов’язково фіксують у медичній карті амбулаторного чи стаціонарного хворого.

12. У разі втрати ЛН оформлення дубліката ЛН здійснюється лікуючим лікарем при наявності довідки з місця роботи про те, що виплата за цим ЛН не здійснювалася. У верхньому правому кутку ЛН зазначається «дублікат», у графі «Звільнення від роботи» одним рядком записується весь період непрацездатності, що підтверджується підписом і печаткою лікуючого лікаря та голови лікарсько-консультативної комісії. У медичній карті амбулаторного чи стаціонарного хворого робиться відповідний запис із зазначенням номера дубліката ЛН.

В. о. директора Департаменту
організації медичної допомоги
населенню Міністерства охорони
здоров’я України

Директор Департаменту
політики державного соціального
страхування Міністерства праці
та соціальної політики України

Начальник Управління з питань
надання допомоги Виконавчої
дирекції Фонду соціального
страхування з тимчасової
втрати працездатності

Начальник Управління
медико-соціальних послуг
потерпілим Виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України

Инструкция о порядке заполнения листка нетрудоспособности

1. Листок нетрудоспособности (далее — ЛН) — это многофункциональный документ, являющийся основанием для освобождения от работы в связи с нетрудоспособностью и с материальным обеспечением застрахованного лица в случае временной нетрудоспособности, беременности и родов.

Лицевая сторона бланка ЛН заполняется лечащим врачом или младшим медицинским работником с медицинским образованием. Обратная сторона бланка ЛН заполняется по месту работы застрахованного лица. Записи в ЛН осуществляются разборчивым почерком, без помарок, синими, фиолетовыми или черными чернилами.

2. В первую очередь заполняется корешок ЛН.

2.1. Подчеркивается слово «первинний» или «продовження», в случае продления ЛН указывается номер предыдущего. Указываются: фамилия, имя и отчество (полностью) нетрудоспособного и место его работы (название предприятия, учреждения, организации), дата выдачи ЛН (цифрой указывается число, после чего буквами — название месяца, цифрой указывается год), фамилия врача, который выдал ЛН, номер медицинской карты амбулаторного или стационарного больного, подпись получателя в графе «Підпис одержувача».

2.2. Паспортная часть ЛН (фамилия нетрудоспособного, имя и отчество, возраст) заполняется по данным документов, место работы — со слов нетрудоспособного.

2.3. После заполнения корешок остается в заведении здравоохранения.

3. Далее заполняется часть лицевой стороны ЛН, которая выдается нетрудоспособному.

3.1. Подчеркивается слово «первинний» или «продовження» с указанием номера и серии предыдущего ЛН в случае его продления. Четко указываются: название и местонахождение заведения здравоохранения (полностью), которые подтверждаются штампом и печатью заведения здравоохранения «Для листков нетрудоспособности»; дата выдачи ЛН (цифрой указывается число, после чего буквами — название месяца, цифрой указывается год), фамилия, имя, отчество нетрудоспособного (полностью); число полных лет (цифрами); пол подчеркивается; место работы: название и местонахождение предприятия, учреждения, организации (полностью).

3.2. В графе «Діагноз первинний» врач указывает первичный диагноз в первый день выдачи ЛН. В графе «Діагноз заключний» врач указывает окончательный диагноз, а в графе «шифр МКХ-10» — шифр диагноза в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра, принятой 43 Всемирной ассамблеей здравоохранения 1 января 1993 года (далее — МКБ-10). Диагноз первичный, диагноз заключительный и шифр МКБ-10 указываются исключительно с письменного согласия больного. В ином случае первичный и заключительный диагнозы и шифр МКБ-10 не указываются.

Если по письменному согласованию с заведующим отделения по деонтологическим соображениям врач в ЛН изменяет формулировку диагноза и шифра МКБ-10 фактического заболевания, то он обязан сделать в медицинской карточке стационарного или амбулаторного больного запись, которая обосновывает изменение диагноза и шифра МКБ-10.

3.3. В графе «Причина непрацездатності:» следует обязательно подчеркнуть соответствующую причину освобождения от работы. Пункты 2, 4 исправлению не подлежат.

3.4. В графе «Режим:» обязательно указать режим, который назначается больному: стационарный, амбулаторный, постельный, домашний, санаторный, свободный и т. п.

3.5. В графе «Відмітки про порушення режиму:» указывается дата нарушения режима, которая заверяется подписью врача. Виды нарушений режима указываются в графе «Примітка:» с обязательной записью в медицинской карте амбулаторного или стационарного больного.

3.6. В графе «Перебував у стаціонарі» указываются даты госпитализации и выписки из стационарного отделения.

3.7. В графе «Перевести тимчасово на іншу роботу» указываются даты временного перевода больного на другую работу, что заверяется подписью председателя врачебно-консультативной комиссии и круглой печатью заведения здравоохранения.

3.8. Лицам, у которых временная нетрудоспособность наступила вне постоянного местожительства и работы, ЛН выдается за подписью главного врача, которая заверяется круглой печатью заведения здравоохранения. Запись осуществляется в графе «Видачу листка непрацездатності дозволяю» с обязательной записью в медицинских картах амбулаторного или стационарного больного.

3.9. В графе «Направлений до МСЕК» осуществляется запись даты направления документов на МСЭК, что подтверждается подписью председателя врачебно-консультативной комиссии.

3.10. В графе «Оглянутий у МСЕК» указывают дату осмотра больного.

3.11. В графе «Висновок МСЕК» делается соответствующая запись, которая заверяется подписью председателя МСЭК и печатью МСЭК:

«визнаний інвалідом певної групи та категорії»;

«інвалідом не визнаний, потребує долікування»;

«інвалідом не визнаний, працездатний».

В случае признания больного инвалидом дата установления инвалидности должна совпадать с днем поступления (регистрации) документов в МСЭК.

В случае признания больного трудоспособным в графе «Стати до роботи» указывается дата, следующая за датой осмотра в МСЭК.

3.12. В графе «Звільнення від роботи» в первом столбце «З якого числа» дата выдачи ЛН (число, месяц, год) указывается арабскими цифрами; во втором столбце «До якого числа включно» дата продления ЛН (число и месяц) указывается буквами; в четвертом столбце «Підпис та печатка лікаря» продление или закрытие ЛН подтверждается подписью и печатью врача.

Если ЛН продлевается в амбулаторных условиях, запись срока лечения осуществляется в соответствии с п. 2.2 Инструкции о порядке выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан, утвержденной приказом Минздрава Украины от 13 ноября 2001 года № 455, зарегистрированной в Министерстве юстиции Украины 4 декабря 2001 года под № 1005/6196 (ср. 025069200). Продление ЛН осуществляется с обязательным указанием должностей и фамилий врача, заведующего отделения или председателя врачебно-консультативной комиссии, что заверяется их подписями.

Читать еще:  Дни нетрудоспособности по заболеваниям

В стационарном отделении запись всего срока лечения может быть указана в одной строке с обязательным указанием должностей и фамилий врача и заведующего отделения, что заверяется их подписями и печатями.

3.13. В графе «Стати до роботи» указывают словами число и месяц, когда приступить к работе; должность, фамилию врача, что заверяется его подписью и печатью заведения здравоохранения «Для листков нетрудоспособности». В случае продления временной нетрудоспособности подчеркивается «Продовжує хворіти» и указывается номер нового ЛН.

В случае смерти в графе «Стати до роботи» указываются «помер» и дата смерти.

4. В правом нижнем поле ЛН в графе «Примітка:» врачом осуществляются такие записи:

4.1. При нарушении больным назначенного режима указывается вид нарушения (например, несвоевременная явка на прием к врачу; алкогольное, наркотическое, токсическое опьянение во время лечения; выход на работу без разрешения врача; самовольное оставление заведения здравоохранения; выезд на лечение в другом заведении здравоохранения без отметки о разрешении выезда; отказ от направления или несвоевременная явка на МСЭК и др.).

4.2. В случае временной нетрудоспособности в связи с заболеванием или травмой, произошедшими в результате алкогольного, наркотического, токсического опьянения или действий, связанных с ним, делается отметка о таком опьянении.

4.3. В случае направления на санаторно-курортное лечение указываются номер путевки, даты начала и окончания путевки, название санаторно-курортного заведения.

4.4. В случае направления на долечивание в реабилитационное отделение санаторно-курортного заведения указываются номер реабилитационной путевки, даты начала и окончания путевки, название санаторно-курортного заведения.

4.5. В случае ошибок в тексте производится исправление текста, что подтверждается записью «Виправленому вірити», подписью лечащего врача и печатью заведения здравоохранения «Для листков нетрудоспособности».

На бланке ЛН разрешается не более двух исправлений.

4.6. В случае временной нетрудоспособности («професійне та його наслідки — 2» или «нещасний випадок на виробництві та його наслідки — 4») следует указать дату установления профессионального заболевания или несчастного случая на производстве.

4.7. Прочие примечания.

5. В случае направления больного из лечебно-профилактического заведения в реабилитационное отделение санаторно-курортного заведения на долечивание в графе ЛН «Стати до роботи» производится запись «доліковування в санаторно-курортному закладі» и указывается дата начала путевки. В графе «Видано новий листок непрацездатності (продовження) №» указывается номер нового ЛН, который заполняется в стационаре или в дневном стационаре заведения здравоохранения на период долечивания. В графе «Причина непрацездатності:» нового ЛН подчеркивается «захворювання загальне — 1»; в графе «Режим» указывается «санаторний», в графе «Звільнення від роботи» в первом столбце «З якого числа» указывается дата начала путевки. В правом верхнем углу ЛН ставится печать заведения здравоохранения «Для листков нетрудоспособности».

Дальнейшее оформление ЛН осуществляется в реабилитационном отделении санаторно-курортного заведения. В графе «Перебував у стаціонарі» указываются даты госпитализации и выписки из реабилитационного отделения; в графе «Звільнення від роботи» во втором столбце «До якого числа включно» указывается дата выписки; в графе «Стати до роботи» буквами пишут число и месяц, когда приступить к работе, указываются должность, фамилия врача и заведующего реабилитационного отделения, их подписи, которые заверяются круглой печатью санаторно-курортного заведения. В случае продления временной нетрудоспособности подчеркивается «продовжує хворіти».

6. При лечении больных в реабилитационных центрах и реабилитационных отделениях заведений здравоохранения ЛН заполняется в соответствии с требованиями настоящей Инструкции при наличии признаков временной нетрудоспособности.

7. В случае медицинского наблюдения за лицами, которые были в контакте с больными инфекционными заболеваниями, и бактерионосителями в графе «Причина непрацездатності:» подчеркивается «контакт з хворими на інфекційні захворювання та бактеріоносійство — 6», в графе «Режим:» — «домашній».

8. В случае направления больного на протезирование в условиях стационара протезно-ортопедического предприятия в графе «Причина непрацездатності:» указывается «ортопедичне протезування — 9», в графе «Перебував у стаціонарі», кроме даты, делается отметка «протезно-ортопедичного підприємства», в графе «Звільнення від роботи» указываются даты начала и окончания протезирования с учетом проезда.

9. В графе «Діагноз первинний» указывается срок беременности на время обращения, в графе «Діагноз заключний» — ориентировочный срок родов, в графе «Причина непрацездатності:» — «вагітність та пологи»; в графе «Режим:» — «амбулаторний та стаціонарний»; в графе «Звільнення від роботи» одной строкой записывается суммарная продолжительность отпуска с указанием даты открытия ЛН, в графе «Стати до роботи» — дата окончания отпуска. ЛН заверяется подписью лечащего врача, заведующего женской консультации, для иногородних женщин — дополнительно руководителем заведения здравоохранения. ЛН заверяется печатью заведения здравоохранения. Дополнительные дни послеродового отпуска при патологических родах и многоплодной беременности оформляются отдельным (дополнительным) бланком ЛН.

10. Если при очередном посещении больным врача имеет место нарушение режима в виде несвоевременного прибытия больного к врачу, то:

— в случае признания больного нетрудоспособным продление ЛН осуществляется со дня его посещения врача;

— в случае признания больного трудоспособным в графе «Стати до роботи» пишутся буквами число и месяц и осуществляется запись «з’явився працездатним». Закрытие ЛН осуществляется датой, установленной врачом, для прибытия больного.

11. Номера бланков ЛН, дата выдачи, продления, даты посещения на повторные осмотры, выписки на работу обязательно фиксируют в медицинской карте амбулаторного или стационарного больного.

12. В случае утери ЛН оформление дубликата ЛН осуществляется лечащим врачом при наличии справки с места работы о том, что выплата по этому ЛН не осуществлялась. В верхнем правом углу ЛН указывается «дублікат», в графе «Звільнення від роботи» одной строкой записывается весь период нетрудоспособности, которая подтверждается подписью и печатью лечащего врача и председателя врачебно-консультативной комиссии. В медицинской карте амбулаторного или стационарного больного делается соответствующая запись с указанием номера дубликата ЛН.

И. о. директора Департамента организации медицинской помощи населению Министерства здравоохранения Украины В. Таран

Директор Департамента политики государственного социального страхования Министерства труда и социальной политики Украины Е. Скрипник

Начальник Управления по вопросам предоставления пособий Исполнительной дирекции Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности В. Енин

Начальник Управления медико-социальных услуг пострадавшим Исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины Л. Гайдук

Пример заполнения больничного листа работодателем

Для чего кадровику правила заполнения больничного листа

Выдача больничных листов — процедура, строго регламентированная законодателем. Это следует уже из того, что больничный должен оформляться исключительно на защищенном бланке. Его форма утверждена приказом Минздравсоцразвития России от 26.04.2011 № 347н.

Кроме того, важно соблюсти правила заполнения больничного листа в 2020 году работодателем, установленные для него приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011 № 624н. Документ содержит перечень общих требований к заполнению больничного, актуальных и на сегодняшний день.

Работодатель вносит сведения только в часть пунктов на бланке больничного, которые объединены в блок «Заполняется работодателем».

ВАЖНО! В больничном листе должны быть корректно указаны данные, заполняемые как врачом, так и работодателем.

Если ответственное лицо работодателя перед тем, как заполнить больничный лист, обнаружит ошибки в блоке, оформленном врачом, заполнять часть для работодателя не имеет смысла. Скорее всего, ФСС откажет организации в возмещении расходов. Необходимо запросить в медицинской организации новый документ.

Столь же строгой может быть санкция ФСС и за ошибки, допущенные из-за незнания, как заполняется больничный лист работодателем. Рассмотрим, как их можно избежать.

Читать еще:  Выдача листков нетрудоспособности в электронном виде

Инструкция по заполнению больничного листа в 2020 году работодателем

С учетом требований, изложенных в нормативных документах, инструкция по заполнению больничного листа будет выглядеть следующим образом. Работодатель вносит в больничный лист:

 1. Сведения о месте работы сотрудника посредством указания:
  • наименования компании (полного либо сокращенного) в соответствии с учредительными документами, если работодатель является юрлицом;
  • Ф. И. О. предпринимателя, если работодатель — ИП.
 1. Отметку о том, является работа основной для сотрудника или нет, путем проставления галочки в соответствующем пункте.
 2. Регистрационный номер работодателя в ФСС.
 3. Код подчиненности органа ФСС, выдавшего работодателю регистрационный номер.
 4. ИНН работника, на которого оформляется больничный (не указывается для женщин, получающих декретные пособия по беременности и родам, а также после постановки на учет в медучреждении на ранних сроках беременности).
 5. СНИЛС работника.
 6. Код, обозначающий условия исчисления больничного (1 или несколько) — на оборотной стороне листа:
  • 43, если сотрудник имеет льготы как пострадавший от воздействия радиации;
  • 44, если сотрудник до 2007 года работал в регионах Крайнего Севера или на территориях, приравненных к ним;
  • 45, если у сотрудника имеется инвалидность;
  • 46, если срок трудового договора работника с работодателем составляет менее 6 месяцев (не фиксируется, если причина нетрудоспособности указана в больничном как соответствующая коду 11);
  • 47, если сотрудник ушел на больничный в течение 30 дней после увольнения;
  • 48, если уходу на больничный сопутствовало нарушение режима по уважительной причине (при условии проставления отметки об этом в соответствующей графе бланка);
  • 49, если заболевание сотрудника, на момент ухода на больничный имеющего инвалидность, длится 4 месяца подряд и более (не проставляется, если в графе, где приводится причина нетрудоспособности, указан код 11);
  • 50, если при тех же условиях больничный длится 5 и более месяцев в календарном году;
  • 51, если работник занят неполное время.
 7. Данные акта по форме Н-1 (о несчастном случае во время работы), если он составлялся.
 8. Дату начала работы сотрудника, контракт с которым аннулирован, но тот ушел на больничный до момента аннулирования. Если трудовой договор с работником действует, соответствующую графу заполнять не нужно.
 9. Длительность страхового стажа в полных годах и месяцах.

Подробнее о расчете стажа и его влиянии на размер пособия по нетрудоспособности читайте здесь.

 1. Длительность нестраховых периодов нахождения гражданина на службе в армии, силовых структурах, на противопожарной службе.
 2. Период, за который работнику должно выплачиваться пособие.
 3. Величину среднего заработка сотрудника, на основе которой рассчитывается больничный.
 4. Величину среднего дневного заработка сотрудника.
 5. Сумму компенсации по больничному, выплачиваемую за счет средств ФСС РФ.
 6. Сумму компенсации, выплачиваемую за счет работодателя.
 7. Общую сумму больничного.
 8. Ф. И. О. руководителя и главного бухгалтера работодателя.

Подробнее о порядке расчета общей суммы больничного читайте в материале «Максимальный размер больничного листа в 2019 — 2020 годах».

Справка-расчет как обязательное приложение к больничному

Следует учитывать, что одного знания, как правильно заполнить больничный лист, мало. Кроме самого больничного листа работодателю нужно представлять в ФСС справку — расчет пособия. Она нужна для того, чтобы подтвердить правильность цифр, указанных в больничном.

Унифицированной формы справки-расчета законодатель не утвердил. Работодателю придется разработать ее самостоятельно.

Главное, чтобы справка включала:

 • величину заработка сотрудника за каждый из 2 лет, учитываемых при расчете пособия;
 • общий заработок сотрудника за расчетный период (с поправкой на предельный размер базы для исчисления взносов в ФСС);
 • величину среднего дневного заработка сотрудника;
 • величину дневного пособия работника;
 • общую сумму исчисленного пособия сотрудника, а также НДФЛ на нее.

Подписывается справка-расчет обычно руководителем и главным бухгалтером работодателя.

Какой ручкой, какими чернилами и каким цветом заполнять больничный лист

Внесение данных в бланки больничных листов, созданные на бумаге, обычно осуществляется вручную с помощью ручки — капиллярной, гелевой или же перьевой черного цвета. Внесение данных в больничный с помощью шариковой ручки не допускается.

В принципе, заполнить форму можно и на ПК — с помощью специальной программы, которая способна переносить данные с цифрового бланка на бумажный, передавая данные на принтер, в который вставлен официальный бланк. Более того, допустимо заполнять 1 часть больничного ручкой, а другую — на ПК (письмо ФСС РФ от 23.10.2014 № 17-03-09/06-3841П).

Каким образом заполнять документ

Когда заполняем больничный лист 2020 года, следует учитывать, что данные в него должны вноситься большими буквами начиная с первой доступной слева ячейки используемого поля. Если работодатель проставляет на бланке печать, она не должна попадать на соответствующие ячейки.

При обнаружении ошибок в графах больничного их можно исправить. Для этого необходимо:

 • зачеркнуть неверную запись;
 • на оборотной стороне документа вписать правильные данные в формате «название графы бланка: корректные сведения»;
 • сделать рядом запись: «Исправленному верить»;
 • заверить запись подписями директора, главного бухгалтера работодателя, а также печатью (если она используется).

Вне зависимости от количества исправлений в больничном сделать на бланке запись: «Исправленному верить», проставить подписи директора, главного бухгалтера, а также печать достаточно 1 раз.

Слишком длинное название фирмы-работодателя: что делать

Бывает, что даже сокращенное название фирмы-работодателя требует бо́льшего количества ячеек, чем предусмотрено в соответствующей графе больничного. Иногда оно отсутствует, то есть не зарегистрировано в учредительных документах. В этом случае в бланк можно вписать основную часть названия компании и поставить точку. Так или иначе, идентификация фирмы будет осуществлена по ее уникальному номеру, выданному ФСС.

Расчет итоговой суммы: нюансы

Размер итоговой суммы пособия, который фиксируется в соответствующей графе бланка, не должен быть уменьшен на НДФЛ. Если данная сумма, а также иные денежные величины, отражаемые в документе, не содержат копеек, вместо них следует вписывать 0.

Как осуществляется передача полномочий по заверению больничного

В общем случае блок больничного листа, заполняемый работодателем, подписывается руководителем и главным бухгалтером. Однако допустима передача полномочий по подписанию больничных листов другим лицам. Для этого им необходимо оформить доверенность с учетом положений ст. 185 ГК РФ. При этом на самом бланке больничного каких-либо отметок о том, что документ подписывается по доверенности, быть не должно.

Как заполнять больничный лист работодателю: образец 2020 года

Чтобы представлять, как заполнять больничный лист, образец с уже внесенными данными можно загрузить на нашем сайте.

Отметим, что поскольку исходные форма и содержание документа не корректировались, для больничного листа образца 2020 года заполнение работодателем будет производиться по тем же правилам, что и в предшествующие годы.

Где скачать пример заполнения больничного листа нового образца для 2020 года

Документ доступен по ссылке ниже. Данные расчета в нем приведены исходя из стажа работы сотрудника, составляющего от 5 до 8 лет (т. е. в расчет берется 80% от среднего заработка).

Электронный больничный

С 01.07.2017 начато применение электронной формы больничного (закон от 01.05.2017 № 86-ФЗ), использование которого ведется наравне с обычным бумажным документом.

Электронный больничный от обычного отличает следующее:

 • создание в автоматизированной электронной системе, обеспечивающей возможность работы с ним для всех заинтересованных сторон;
 • заверение усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, оформляющих документ;
 • защищенность от подделок.

Подробнее об организации взаимодействия сторон при работе с больничным читайте в материалах:

Итоги

Процедура оформления больничного листа в 2020 году по-прежнему строго регламентирована законодательством РФ — как с точки зрения требований к внешнему виду документа, так и в плане алгоритма его заполнения. Работодателю, как и медицинскому учреждению, надо четко представлять, как правильно заполнить больничный лист, и нельзя допускать ошибки при оформлении больничного, иначе ФСС не примет его в качестве основания для компенсации расходов работодателя на оплату пособия.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector